Non-pointer isa

Bài viết này có thể không hữu ích về mặt lập trình, tuy nhiên sẽ giúp ta hiểu hơn về cấu trúc của isa và biết được objc runtime biết được object đó thuộc class nào. Ở kiến trúc 32bit, thì isa được coi là pointer trỏ tới vùng nhớ định nghĩa class. Vì có […]

Autorelease Pool

Gần đây mình khá tò mò về chủ đề này, nên mình quyết định tìm hiểu kỹ về nó. Sau khi đã thoả mãn sự tò mò thì nay mình viết bài chia sẻ về nó. 1. Bối cảnh Bạn nào lập trình từ hồi non-arc thì sẽ rõ về autorelease pool hơn các bạn […]