Duyệt bởi
Tag: StackFrame

Tại sao ứng dụng bị crash khi đệ quy quá nhiều

Tại sao ứng dụng bị crash khi đệ quy quá nhiều

Chắc hẳn nhiều người đã từng bị hiện tượng ứng dụng của mình bị crash khi đệ quy quá nhiều lần hoặc đệ quy vô hạn. Đây là một bài viết giải thích tại sao ứng dụng bị crash dưới góc độ kĩ thuật. Chúng ta bắt đầu! 1. Stack frame Có thể hiểu đơn giản stack frame là một vùng nhớ (đơn vị của stack) của stack. Nó chứa dữ liệu của mỗi lần gọi hàm. Mỗi một function…

Đọc Thêm Đọc Thêm