Duyệt bởi
Tag: Go

Go CI/CD

Go CI/CD

Kể từ bài viết cuối cùng về Feature Flags thì đã lâu lắm rồi mình chưa viết bài nào. Nay tranh thủ có chút thời gian thì mình sẽ viết bài chia sẻ về quá trình cấu hình và sử dụng CI/CD cho project Go của mình. Let’s start. Vậy CI/CD là I. CI/CD là gì CI là quá trình tích hợp liên tục khi phát triển/bảo trì phần mềm. Các thành viên trong team sẽ tích hợp liên tục…

Đọc Thêm Đọc Thêm