Giới thiệu

Tôi là lập trình viên iOS với hơn 8 năm kinh nghiệm.

Tôi đam mê công nghệ, thích viết tinh tinh trong những thứ mà tôi biết. Vì vậy tôi tạo blog này để viết ra những bài chia sẻ về những thứ hay ho tôi tìm ra được.

Contact

Email: thanhvu.developer@gmail.com
Github: https://github.com/Vikage
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/thanhvv/
profile for Thanh Vu at Stack Overflow, Q&A for professional and enthusiast programmers