Giới thiệu

Giới thiệu

Tôi là lập trình viên iOS với hơn 6 năm kinh nghiệm.

Tôi đam mê công nghệ, thích tìm hiểu sâu về hệ thống, các thức vận hành của mọi thứ. Vì vậy tôi tạo blog này để viết ra những bài chia sẻ về những thứ hay ho tôi tìm ra được.

Contact

Email: thanh@luongthien.com
Github: https://github.com/ThanhDev2703
profile for Thanh Vu at Stack Overflow, Q&A for professional and enthusiast programmers
%d bloggers like this: