Memory alignment

Hôm trước mình có viết 1 bài về chủ đề Optimize struct memory trong swift mà có nói tới về vấn đề memory alignment này. Thì bài này mình sẽ giải thích kĩ hơn tại sao nó được sinh ra và tại sao nó quan trọng. 1. Khái niệm Memory alignment là nói về sự […]