Migrating iOS Project to Bazel – Part 7 – Tích hợp Swift Third party library

Ở bài viết trước mình đã nói về cách tích hợp Firebase hay cụ thể hơn là Firebase Crashlytics bằng cách thêm bazel depedency vào WORKSPACE rồi. Tuy nhiên Firebase là mình sử dụng framework đã được build sẵn. Lần này thì khác là mình tích hợp thư viện vào mà nó chưa được build […]

DWARF & dSYM

Là một iOS Engineer, mình có chút thắc mắc là làm sao để lldb có thể dừng đúng chỗ mà chúng ta đặt breakpoint. Hay khi đã dừng tại breakpoint thì làm sao nó biết được ở đó có những biến nào để chúng ta debug. Mình đã tìm hiểu 1 số tài liệu thì […]

Advanced Debug Part 3

Tiếp nối 2 phần trước, phần này mình sẽ nói về công cụ debug khá là quan trọng và mạnh mẽ. Nó giúp chúng ta tìm ra những chỗ thay đổi giá trị của biến, để tìm ra những sự thay đổi bất thường của biến trong chương trình. Watchpoint là gì Watchpoint là một […]

Advanced Debug Part 2

Tiếp nối phần trước, phần này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về 1 số loại breakpoint khác. Các bạn có thể đọc lại phần 1 tại đây. Exception breakpoint Xét ví dụ sau: Chương trình trên bị crash và nhảy ra ngoài main. Như vậy rất khó để debug xem tại sao, nếu chỉ […]

Advanced Debug Part 1

Không có chương trình nào là không có lỗi, thế nên là lập trình viên thì luôn luôn phải đối mặt với nó. Có những lỗi rất dễ dàng tìm ra bằng cách đọc code. Tuy nhiên có những lỗi rất khó tìm được ra nguyên nhân. Hoặc chúng ta mới vào dự án chưa […]