Duyệt bởi
Tag: Swift

Objective-C Runtime Part 3 – Swift & Objc Runtime

Objective-C Runtime Part 3 – Swift & Objc Runtime

Thậm chí iOS App của bạn được viết bằng swift hoàn toàn, thì bên trong nó đều sử dụng tới Objc Runtime. Bởi vì những thư viện cốt lõi đều được viết bằng Objc như Foundation, UIKit, …. Mà gắn với Objc thì tất nhiên phải có Objc Runtime rồi. Bài viết hôm nay tập trung nói về ứng dụng dùng Swift của bạn sử dụng Objc Runtime như thế nào. Series này được chia thành nhiều phần. Phần 1:…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Tản mạn về [weak self]

Tản mạn về [weak self]

Từ hồi vào project swift vào năm 2018 thì thấy anh em dân dev rất hay dùng bừa một tính năng nào đó để fix(kiểu fix triệu chứng) mà không hiểu rõ tại sao lại dùng như vậy. Và còn có một anh không nắm rõ quản lý bộ nhớ nên rất sợ vấn đề retain cycle trong iOS. Vậy nên nay mình muốn viết một bài chia sẻ về vấn đề sử dụng weak self bừa bãi trong swift…

Đọc Thêm Đọc Thêm